Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất hàng nội bộ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất hàng nội bộ

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn nhập xuất hàng từ kho này sang kho kia trong cùng 1 địa điểm hay nhập xuất từ các địa điểm kinh doanh khác nhau.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý chứng từ --> 8. Xuất hàng nội bộ

Tạo hóa đơn xuất hàng nội bộ

1.Click vào nút
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Mã hóa đơn: Phần mềm sẽ tự động đánh mã hóa đơn nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên nhập xuất
+ Nhập hàng hóa: click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua ô bên cạnh chọn kho hàng và nhập số lượng cần xuất sang. Làm tương tự với các mặt hàng khác.
+ Nhập vào kho: chọn kho cần nhập vào.
3. Lưu hóa đơn: Click vào nút để lưu nhập xuất nội bộ

Sửa hóa đơn

Xem chi tiết tại đây

Hủy hóa đơn

Xem chi tiết tại đây
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383