Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo hàng tồn theo kho


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Báo cáo hàng tồn theo kho

Ý nghĩa: Theo dõi chi tiết tất cả hàng hóa tồn của từng kho hàng.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> 6. Hàng hóa tồn theo từng kho

 

1. Chọn cửa hàng
2. Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
3. Chọn kho hàng
4. Click vào nút

 

Giải thích:
+ Tồn đầu: số lượng tồn trước "Từ ngày"
+Trong kỳ: trong khoảng thời gian "Từ ngày - đến ngày"
+ Tồn cuối: Tồn cuối = (Tồn đầu + Nhập trong kỳ) - Xuất trong kỳ

+ Giá trị hàng tồn: Giá trị hàng tồn = Tồn cuối x Giá nhập lần cuối
+ BQ bán / Ngày: Số lượng bình quân bán được trong khoảng ngày bạn theo dõi.
+ Số ngày còn bán: Phần mềm dự kiến số ngày bán hết hàng hóa này.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383