Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất hàng từ xe cho khách


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất hàng từ xe cho khách.

Ý nghĩa: chức năng này có nghĩa nghĩa như bạn viết 1 hóa đơn xuất bán hàng cho khách.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> F.Xuất hàng từ xe cho khách.


Tạo hóa đơn xuất hàng từ xe cho khách

1. Click vào nút .
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Ngày: Chọn ngày đã xuất hàng cho xe để xử lý.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết hóa đơn.
+ Xe hàng: chọn xe hàng để xử lý.
+ Nhập hàng: nhập thông tin chi tiết hàng hóa được xuất bán cho khách hàng + số lượng và số tiền thực thu vào lưới phía dưới.
3. Lưu và in hóa đơn
+ Click vào nút để lưu các thông tin hàng hóa đã xuất cho khách.
+ Click vào nút để in hóa đơn hoặc click vào nút để xem rồi in hóa đơn.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383