Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất hàng từ xe cho khách


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất hàng từ xe cho khách.

Ý nghĩa: chức năng này có nghĩa nghĩa như bạn viết 1 hóa đơn xuất bán hàng cho khách.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> F.Xuất hàng từ xe cho khách.


Tạo hóa đơn xuất hàng từ xe cho khách

1. Click vào nút .
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Ngày: Chọn ngày đã xuất hàng cho xe để xử lý.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết hóa đơn.
+ Xe hàng: chọn xe hàng để xử lý.
+ Nhập hàng: nhập thông tin chi tiết hàng hóa được xuất bán cho khách hàng + số lượng và số tiền thực thu vào lưới phía dưới.
3. Lưu và in hóa đơn
+ Click vào nút để lưu các thông tin hàng hóa đã xuất cho khách.
+ Click vào nút để in hóa đơn hoặc click vào nút để xem rồi in hóa đơn.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383