Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


 Ý nghĩa: Cập nhật thông tin sử dụng để phần mền để phần mềm lấy các thông tin này đưa vào các hóa đơn nhập xuất cho bạn.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1. Hệ thống --> A. Thông tin sử dụng
cập nhật thông tin sử dụng phần mềm
Điền đầy đủ các thông tin trên, sau đó click vào nút chấp nhận để lưu lại thông tin sử dụng phần mềm.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383