Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm người dùng


 
Ý nghĩa: Tạo ra các nhóm người sử dụng phần mềm mới, phân quyền sử dụng phần mềm cho nhóm để áp dụng chức năng phân quyền cho người dùng.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1- Hệ thống --> 8. Nhóm người dùng.
 
danh sách nhóm người dùng phần mềm
 
Tạo nhóm người dùng mới và phân quyền
1. Click vào nút tạo nhóm người dùng mới
 
thông tin nhóm người dùng

2. Thông tin chi tiết:
Nhập tên nhóm và mô tả
3. Click vào nút thêm mới nhóm để thêm mới nhóm.
 
4. Sau khi tạo mới xong, chọn nhóm cần phân quyền sau đó click vào nút phân quyền nhóm người dùng để bắt đầu phần cho nhóm.
phân quyền chức năng và danh mục
 
5. Chọn danh mục phần mềm bên tay trái cửa sổ trên, bên tay phải hiển thị các chức năng. Nếu được tick thì nhóm này được sử dụng các chức năng này. Bạn phân quyền chi tiết cho các danh mục.
6. Click vào nút cập nhật để cập nhật các phân quyền cho nhóm.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383