Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất cược vỏ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất cược vỏ

Ý nghĩa: Lưu thông tin vỏ của hàng hóa được xuất cho khách hàng.
Ví dụ: khi bạn bán 20 chai bia bạn cần lưu lại thông tin khách hàng cược 20 vỏ chai với số tiền là bao nhiêu thì thực hiện chức năng này.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> G. Xuất cược vỏ

Tạo hóa đơn xuất cược vỏ

1. Click vào nút
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Nhân viên: Chọn nhân viên xuất hàng.
+ Nhập thông tin khách hàng vào cột "Khách hàng"
+ Chọn hàng hóa và số lượng xuất bán cho kháh

3. Lưu và in hóa đơn.
+ Click vào nút để lưu hóa đơn xuất cược vỏ.
+ Click vào nút để in hóa đơn hoặc click vào nút để xem rồi in hóa đơn.

Để theo dõi chi tiết việc nhập - cược vỏ, bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> L. Báo cáo nợ cược vỏ

Sửa hóa đơn xuất cược vỏ

Xem chi tiết tại đây

Hủy hóa đơn xuất cược vỏ

Xem chi tiết tại đây .
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383