Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Khôi phục dữ liệu


 
Ý nghĩa: Chức năng này cho phép khôi phục lại dữ liệu từ file dữ liệu đã sao lưu trước đây nhằm khôi phục lại cơ sở dữ liệu cho phần mềm.
Đóng phần mềm RICpc và RICp bán lẻ trước khi thực hiện chức năng này
1. Mở công cụ "RIC tools": Click vào Start --> All Programs --> RICpc --> 2. Ric tools hoặc chạy biểu tượng RIC toolstrên màn hình.
2.Từ Ric tools, vào Công cụ --> Khôi phục dữ liệu

3. Để đảm bảo việc phục hồi được chính xác và thực hiện theo mong muốn. Chương trình sẽ hiện thị ra một bảng thông báo :
hướng   dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu


Bạn chọn Yes để tiếp tục

hướng   dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu

4. Bạn tiến hành ấn vào nút chức năng Chọn hướng   dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu hoặc (F2) trên bàn phím. Tiếp đó bạn tìm đến file mà bạn đã sao lưu từ trước, chỉ vào nó và ấn Open hướng   dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu để tiến hành phục hồi lại dữ liệu.

hướng   dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu


- Sau khi tìm được file cần phục hồi. Bạn tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím để bắt đầu tiền trình phục hồi cơ sở dữ liệu.
- Sau khi tiến hành xong việc phục hồi dữ liệu bạn ấn phím chức năng Kết thúc hoặc (F12) trên bàn phím để kết thúc tiến trình.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383