Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu bảo hành


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm phiếu bảo hành

Ý nghĩa: tìm lại các phiếu bảo hành - dịch vụ để cập nhật tình trạng bảo hành & sửa chữa hay xóa các phiếu này.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 3. Tìm kiếm phiếu bảo hành

 

Phần mềm mặc định thời gian tìm kiếm các hóa đơn trong vòng 1 tuần

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại BH -DV: chọn loại bảo hành hoặc dịch vụ
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Chọn kết quả: Tất cả, Chưa trả hoặc đã trả.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu dịch vụ - bảo hành theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Cập nhật tình trạng sửa chữa - bảo hành & Hủy phiếu bảo hành - dịch vụ:

+ Chọn phiếu, sau đó click vào nút

 


+ Cập nhật tình trạng sửa chữa - bảo hành , sau đó click vào nút để lưu thông tin sửa chữa.
+ Click vào nút để hủy phiếu bảo hành - dịch vụ.

3.In chi tiết và danh sách hóa đơn:

+ In chi tiết: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383