Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu bảo hành


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm phiếu bảo hành

Ý nghĩa: tìm lại các phiếu bảo hành - dịch vụ để cập nhật tình trạng bảo hành & sửa chữa hay xóa các phiếu này.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 3. Tìm kiếm phiếu bảo hành

 

Phần mềm mặc định thời gian tìm kiếm các hóa đơn trong vòng 1 tuần

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại BH -DV: chọn loại bảo hành hoặc dịch vụ
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Chọn kết quả: Tất cả, Chưa trả hoặc đã trả.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu dịch vụ - bảo hành theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Cập nhật tình trạng sửa chữa - bảo hành & Hủy phiếu bảo hành - dịch vụ:

+ Chọn phiếu, sau đó click vào nút

 


+ Cập nhật tình trạng sửa chữa - bảo hành , sau đó click vào nút để lưu thông tin sửa chữa.
+ Click vào nút để hủy phiếu bảo hành - dịch vụ.

3.In chi tiết và danh sách hóa đơn:

+ In chi tiết: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383