Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Viết phiếu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Viết phiếu chi

Ý nghĩa: Giúp bạn nắm bắt được chi tiết thông tin chi tiết các phát sinh tri trả cho đối tượng nào với lý do gì và số tiền chi trả tương ứng.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> C. Viết phiếu chi

Viết phiếu chi

1. Click vào nút
2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Mã phiếu: Phần mềm sẽ tự động đánh mã phiếu nếu bạn không tự đưa vào.
+ Nội dung thu chi: Click vào ô bên để chọn nội dung chi. Nếu chưa có nội dung chi mà bạn mong muốn, bạn có thể thêm mới tại đây.
+ Đối tượng: Click vào ô bên để chọn đối tượng cần chi. Sau khi chọn đối tượng xong phần mền sẽ tự động lấy các thông tin của đối tượng này để đưa vào phiếu chi.
+ Hình thức chi: Mặc định là tiền mặt.
+ Loại tiền: Chọn loại tiền là VNĐ hoặc USD.
+ Số tiền: Nhập số tiền khách trả vào đây.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên viết phiếu chi ở đây.
3. Lưu và in phiếu:
+ Click vào nút , sau khi lưu xong phần mềm sẽ thông báo "Lưu phiếu thành công"
+ Click vào nút để in luôn phiếu thu cho khách hàng hoặc click vào nút để xem rồi in phiếu thu cho khách hàng.

Sửa phiếu chi

Xem chi tiết tại đây

Hủy phiếu chi

Xem chi tiết tại đây
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383