Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Ngành hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Ngành hàng

Ý nghĩa: Việc tạo ra các ngành hàng để sau này các bạn có thể quản lý, thống kê, tổng hợp các báo cáo.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> 5. Ngành hàng

 

Tạo mới ngành hàng

1.Click vào nút :

2. Nhập thông tin chi tiết:
- Mã ngành hàng: là do bạn tự quy định để làm sao cho dễ nhớ nhất.
- Tên ngành hàng: tên đầy đủ ngành hàng của bạn. Để gõ tiếng việt có dấu bạn để bảng mã là Unicode dựng sẵn hoặc Unicode tổ hợp.
3. Sau khi điền đầy đủ các thôn tin bạn click vào nút . Ngành hàng bạn định nghĩa sẽ được đưa xuống lưới phía dưới và phần mềm sẽ giữ trạng thái thêm mới để bạn tiếp tục định nghĩa các ngành hàng khác. Sau khi kết thúc bạn click vào nút để đóng cửa sổ này lại.

Sửa ngành hàng

Thực hiện: click đúp vào ngành hàng trên lưới hoặc chọn ngành hàng và nhấn phím . Thay đổi thông tin ngành hàng rồi nhấn phím "Chấp nhận (F8)"

Xóa ngành hàng


1. Chọn ngành hàng cần hóa sau đó nhấn phím . Phần mềm sẽ đưa ra thông báo hỏi bạn có muốn xóa không?

2. Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu ngành hàng có nhóm hàng thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo

và bạn không thể xóa ngành hàng này. Để có thể xóa được bạn cần xóa tất cả các nhóm hàng thuộc nó trước.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383