Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Sản phẩm - hàng hóa


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Sản phẩm - hàng hóa

Ý nghĩa: Quản lý sản phẩm - hàng hóa mà bạn kinh doanh
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> 7. Sản phẩm - Hàng hóa

Thêm sản phẩm - hàng hóa

1. Click vào nút để bắt đầu thêm mới sản phẩm - hàng hóa của bạn.

2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Trước tiên bạn cần chọn nhóm hàng cho sản phẩm (gõ tên nhóm hàng để chọn hoặc click vào mũi tên trỏ xuống để chọn nhóm hàng). Nếu chưa có nhóm hàng bạn cần thì bạn có thể thêm nhanh bằng cách nhấn phím bên cạnh nhóm hàng. (xem định nghĩa nhóm hàng).
+ Mã hàngmã vạch: Mã hàng và mã vạch là do bạn tự quy định, nếu sản phẩm của bạn đã có mã vạch thì bạn có thể lấy luôn mã vạch đó để định nghĩa cho sản phẩm của mình.
Để định nghĩa mã vạch đã có trên sản phẩm, bạn cần: Để con trỏ chuột vào ô "Mã hàng", sau đó lấy máy quét mã vạch và tít lên sản phẩm đó.
+ Tên hàng: Nhập chi tiết tên hàng hóa sản phẩm của bạn
+ Mô tả & Ghi chú: Điền các thông tin mô tả và ghi chú nếu cần vào đây.
+ Giá nhập: Giá nhập ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung cấp phần mềm lấy giá này để đưa luôn ra cho bạn, bạn có thể thay đổi giá tham khảo này.
+ Giá bán: Giá bán ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Khi xuất bán hàng hóa phần mềm sẽ tự động lấy giá này đưa đưa ra hóa đơn xuất bán hàng cho bạn.
+ Đơn vị gốc: Ví dụ, với máy in ở đây đơn vị tính là "chiếc" hay với một bao thuốc đơn vị tính là "Bao". Để thuận tiện trong việc nhập xuất hàng hóa, phần mềm có một chức năng là "Danh mục quy đổi đơn vị" xem thêm.
+ Định mức tồn: Ví dụ, khi bạn để định mức tồn ở đây là 5 thì khi xuất hàng bán lẻ (form xuất bán chuyên sử dụng thiết bị quét mã vạch). Nếu số lượng trong kho <= 5 thì phần mềm sẽ hiện lên thông báo cho bạn biết để có kế hoạch nhập hàng. Bên cạch đó là việc xem báo cáo hàng tồn dưới định mức.
+ Tiền thưởng: Định nghĩa số tiền thưởng cho nhân viên khi bán được sản phẩm - hàng hóa này.
+ Ảnh sản phẩm: Bạn có thể đưa ảnh của sản phẩm hàng hóa vào phần mềm bằng cách click vào nút "Chọn ảnh", sau đó chọn đến ảnh sản phẩm của bạn. Để hủy ảnh, bạn click vào nút "Hủy ảnh".
Khuyến cáo: Không nên đưa ảnh vào sản phẩm hàng hóa của bạn, nếu dung lượng của anh cao sẽ làm cho phần mềm của bạn chạy chậm đi.
3. Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn click vào nút

Sửa hàng hóa

Để sửa hàng hóa bạn click đúp vào hàng hóa cần sửa hoặc chọn hàng hóa cần sửa rồi nhấn phím . Sau đó điền lại các thông tin như tạo hàng hóa.

Xóa hàng hóa - sản phẩm

1. Để xóa hàng hóa sản phẩm trước tiên bạn cần chọn hàng hóa sau đó click vào nút . Phần mềm sẽ hiện ra thông báo hỏi bạn có muốn xóa mặt hàng này không:

2. Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
- Nếu hàng hóa này đã phát sinh nhập xuất thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ có thông báo:

Để có thể xóa được hàng hóa này bạn cần tìm lại các hóa đơn nhập xuất có mặt hàng này rồi sau đó xóa các hóa đơn này bạn mới có thể xóa được mặt hàng này.
- Nếu hàng hóa này đã được ghép bộ sản phẩm thì bạn cũng không thể xóa được, phần mềm sẽ có thông báo: