Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình hệ thống


 
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1. Hệ thống --> 5. Cấu hình hệ thống
cấu hình hệ thống

a. Bán âm: Chức năng này cho phép thiết lập để người sử dụng phần mềm có bán âm được hay không. Ví dụ: Nếu bạn chọn "Cho phép" khi xuất bán hàng hóa bạn có thể bán nhiều hơn số lượng thực tế trong kho mà mình có.
b. Ngày hóa đơn: Nếu bạn tick vào "thay đổi khi thêm" có nghĩa là lúc tạo hóa đơn nhập - xuất người dùng được phép thay đổi ngày trên hóa đơn, ngược lại không được phép thay đổi. Nếu bạn tick vào "Thay đổi khi sửa" thì phần mềm sẽ cho phép người dùng được phép thay đổi ngày khi sửa hóa đơn.
c. Chọn nhân viên khi xuất / nhập: Nếu bạn chọn "Cho phép chọn" có nghĩa bạn có thể chọn nhân viên khác khi nhập - xuất hơn đơn
thay đổi nhân viên khi xuất hàng
Ngược lại, nếu người dùng khi đăng nhập vào phần mềm để sử dụng thì không được phép thay đổi, phần mềm sẽ lấy mặc định tài khoản của người này đưa vào thông tin nhập xuất hàng hóa.
d. Thuế VAT: Có 2 trạng thái trước chiết khấu và sau chiết khấu.
e. Nhân viên phụ trách kho hàng: Mặc định phần mềm chọn là "Không quy định" có nghĩa là nhân viên nào cũng có thể bán được hàng trong các kho. Nếu đổi thành "Có quy định" thì các nhân viên sẽ chỉ được phép bán hàng trong kho của mình đã được phân công. Xem chi tiết phân kho quản lý cho nhân viên tại mục 2.F Nhân viên quản lý kho hàng
f. Hạn bảo hành: Chức năng này được thiết lập để sử dụng cho việc hàng hóa của bạn có sử dụng dịch vụ bảo hành, bảo trì. Ví dụ như máy tính, điện thoại, điện lạnh... Sau khi chọn chức năng "Có sử dụng" bạn sang khung "Sử dụng bảo hành theo" bạn chọn loại bảo hành là tháng hoặc năm. Khi xuất bán hàng hóa sẽ cho bạn điền thời gian bảo hành sản phẩm (xem thêm xuất bán hàng hóa).
Sau khi thiết lập xong các thông số trên bạn click vào nút Thiết lập để lưu lại các thông tin trên.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383