Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: In barcode - mã vạch hàng hóa - sản phẩm


 
Ý nghĩa: chức năng này dùng để in mã vạch cho sản phẩm theo nhiều mẫu barcode, khổ giấy và máy in khác nhau
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 1. Hệ thống --> 9. In barcode
in mã vạch sản phẩm
1. Tick vào hàng hóa - sản phẩm cần in mã vạch.
2. Điền số lượng tem in mỗi loại ở cột "Số lượng tem"
3. Click vào nút in để in mã vạch hàng hóa được chọn.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383