Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập cược vỏ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhập cược vỏ

Ý nghĩa: Nhập cược vỏ và xuất cho phép bạn quản lý cược vỏ như vỏ chai bia, vỏ bình nước....
Khi khách hàng trả vỏ bạn thực hiện chức năng này để quản lý.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý danh mục --> H. Nhập cược vỏ

 

Tạo hóa đơn nhập cược vỏ

1. Click vào nút
2. Nhập thông tin hàng hóa:
+ Chọn nhân viên nhập vỏ khách trả lại
+ Nhập thông tin khách hàng vào cột "Khách hàng"
+ Chọn hàng hóa và số lượng khách trả lại.
3. Lưu và in hóa đơn.
+ Click vào nút để lưu hóa đơn nhập cược vỏ.
+ Click vào nút để in hóa đơn hoặc click vào nút để xem rồi in hóa đơn.

Sửa hóa đơn nhập cược vỏ

Xem chi tiết tại đây

Hủy hóa đơn nhập cược vỏ

Xem chi tiết tại đây
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383