Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập tồn quỹ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhập tồn quỹ

Ý nghĩa: Bạn có thể đưa số tiền mặt của cửa hàng, công ty mình vào đây để theo dõi tình hình thu chi. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3.Quản lý danh mục --> B. Nhập tồn quỹ

Chọn "Yes" để nhập số tồn quỹ

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383