Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Sao lưu dữ liệu


 
Ý nghĩa: chức năng cho phép người sử dụng thực hiện sao lưu dữ liệu được lưu trong phần mềm sang một nơi lưu trữ khác để phòng trường hợp mất dữ liệu trong quá trình sử dụng.
Đóng phần mềm RICpc và RICp bán lẻ trước khi thực hiện chức năng này
1. Mở công cụ "RIC tools": Click vào Start --> All Programs --> RICpc --> 2. Ric tools hoặc chạy biểu tượng RIC toolstrên màn hình.
2. Từ Ric tools, vào Công cụ --> Sao lưu dữ liệu
2. Để đảm bảo việc sao lưu được chính xác và thực hiện theo mong muốn. Chương trình sẽ hiện thị ra một bảng thông báo :
hướng   dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu


Bạn chọn Yes để tiếp tục

hướng   dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu

4. Bạn tiến hành ấn vào nút chức năng Chọn hướng   dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu hoặc (F2) trên bàn phím. Tiếp đó bạn đánh tên bạn muốn lưu và ấn save hướng   dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu để lưu lại dữ liệu. Như vậy dữ liệu dã được sao lưu lại.
hướng   dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu


- Sau khi tìm được nơi lưu dữ, dữ liệu sao lưu. Bạn tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím để bắt đầu tiền trình sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Sau khi tiến hành xong việc sao lưu dữ liệu bạn ấn phím chức năng Kết thúc hoặc (F12) trên bàn phím để kết thúc tiến trình.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383