Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ với nhà cung cấp


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm bắt được công nợ của mình với nhà cung cấp qua các hóa đơn và thu chi.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> 8. Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

 

1. Lập thông số báo cáo:
+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày cần xem
+ Chọn khu vực khách
+ Click vào nút
2. Danh sách công nợ khách hàng:

 

3. Theo dõi chi tiết:
+ Click vào nút

+ Click vào nút


+ Chọn hóa đơn --> Click vào nút để xem chi tiết hóa đơn này.
+ Click vào nút để in lại hóa đơn.
+ Click vào nút để in danh sách hóa đơn phát sinh của NCC này.

4. In chi tiết công nợ:
+ Kiểu 1: Click vào nút

 


+ Kiểu 2: Click vào nút

 

 

+ In danh sách: Click vào nút

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383