Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Theo dõi nhập - xuất - tồn hàng hóa

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn theo dõi một cách chi tiết việc nhập xuất hàng hóa trong khoảng thời gian.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> 9. Theo dõi Nhập - Xuất - Tồn hàng hóa.

1. Lập thông số báo cáo: Chọn khoảng ngày cần theo dõi, sau đó click vào nút

2. Theo dõi chi tiết:
+ Chọn hàng hóa cần theo dõi chi tiết
+ Click vào nút

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383