Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tổng hợp thu chi theo ngày


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tổng hợp thu chi theo ngày

Ý nghĩa: Để bạn nắm được các chi phí phát sinh trong ngày như thu tiền khách mua hàng, trả tiền nhà cung cấp và các loại thu chi khác.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> 2. Tổng hợp thu chi theo ngày

+ Chọn cửa hàng

+ Chọn ngày bạn cần xem
+ Click vào nút

 

* Báo cáo này được tách thành 2 phần Thu và Chi riêng biệt để bạn dễ dàng theo dõi.
+ A - Phần thu: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Thu, tương ứng là số tiền thu trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
+ B - Phần chi: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Chi, tương ứng là số tiền chi trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383