Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất bán hàng hóa


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất bán hàng hóa

Ý nghĩa: Chức năng này được sử dụng để xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Xuất bán hàng hóa khác với xuất bán thiết bị bằng mã vạch là: ở trong chức năng xuất bán này bạn có thể chọn khách hàng, ở trong chức năng xuất bán thiết bị bằng mã vạch mặc định là khách lẻ (khách vãng lai).

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý chứng từ --> 1. Xuất bán hàng hóa

Tạo hóa đơn xuất bán hàng hóa

1. Click vào nút .

2. Đưa hàng hóa vào hóa đơn xuất:
       Cách 1 sử dụng máy quét mã vạch: Trong ô "Mã vạch SP"để trỏ chuột vào đây, sử dụng máy quét mã vạch để quét qua các sản phẩm hàng hóa. Phần mềm sẽ tự động nhận dạng và đưa thông tin hàng hóa xuống lưới phía dưới dưới.
       Cách 2 sử dụng chế độ gõ text bình thường: Click vào ô "Tên hàng hóa"ở dòng dưới, sau đó gõ mã hàng hoặc tên sản phẩm hàng hóa. Phần mềm sẽ liệt kê những mặt hàng gần đúng với những gì bạn gõ trong ô này, di chuyển mũi tên lên - xuống để chọn sau đó "enter" để chọn hàng hóa.
       + Enter để di chuyển qua các côt tiếp theo để thay đổi các giá trị phù hợp với đơn hàng của bạn.
       + Xóa hàng hóa bị nhập sai: Bạn click vào cột thứ tự của dòng bị sai, sau đó nhấn phím "Delete". Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa hàng hóa đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
3. Chọn khách hàng
+ Mặc định phần mềm để "Khách lẻ", để chọn khách hàng khác bạn cần xóa khách hàng này đi. Sau đó gõ tên khách hàng đã có trong danh sách khách hàng hoặc nhấn phím (F4) để chọn khách hàng.

+ Nếu khách hàng chưa có trong danh sách trên bạn có thể thêm nhanh bằng cách click vào nút bên cạnh. (Thêm khách hàng mới)
4. Mã hóa đơn: Nếu bạn không đánh mã hóa đơn phần mềm sẽ tự sinh ra mã hóa đơn cho bạn
5. Thống kê tiền: Trong mục này chứa các thông tin thanh toán như: nhân viên bán hàng, tổng tiền cần thanh toán, số tiền khách thanh toán hay chiết khấu cho cả hóa đơn.
+ Tổng tiền: = (Tổng cộng tiền hàng + VAT) - CK
+ CK: Nếu có chiết khấu cho hóa đơn bạn ghi số tiền chiết khấu vào ô này.
+ Thanh toán: Thanh toán là số tiền khách trả tiền mua hàng tại thời điểm này, nếu khách hàng chưa trả hết tiền ta có thể viết phiếu thu khách trả tiền mua hàng sau.
6. Lưu hóa đơn: Đây là thao tác bắt buộc bạn cần làm để lưu lại hóa đơn xuất bán hàng. Click vào nút , sau khi lưu xong phần mền sẽ có thông báo:

7. In hóa đơn: Sau khi lưu hóa đơn thành công, bạn có thể in hóa đơn xuất bán hàng cho khác bằng cách click vào nút hoặc click vào nút

+ Để in hóa đơn này bạn click vào biểu tượng
+ Click vào biểu tượng btnExport.png để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Sửa hóa đơn

Xem chi tiết tại đây

Hủy hóa đơn

Xem chi tiết tại đây
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383