Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Báo cáo khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ

Ý nghĩa: Thống kê các khách hàng sử dụng dịch vụ - bảo hành trong khoảng thời gian nhất định

Để sử dụng chức năng này bạn vào mục 4. Dịch vụ --> 7. Báo cáo khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ

 

+ Chọn khoảng ngày cần theo dõi.

+ Click vào nút

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383