Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đơn vị quy đổi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Danh mục đơn vị quy đổi

Ý nghĩa: Chức năng này có ý nghĩa cho phép bạn tạo ra các đơn vị khác của sản phẩm hàng hóa dựa trên đơn vị gốc. Ví dụ: Bạn bán 1 bao thuốc, đơn vị gốc bạn để là "bao", bạn có thể tạo thêm đơn vị quy đổi là "Cây" hoặc "Túp" sẽ tương ứng với 10 bao để cho bạn tiện nhập xuất hàng hóa.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> 8. Danh mục đơn vị quy đổi


(Để tìm kiếm theo tên hàng bạn gõ tên hàng cần tìm vào ô đầu tiên của cột hàng hóa như hình trên.)

Thêm mới đơn vị quy đổi

1. Chọn hàng hóa cần tạo đơn vị quy đổi, Click vào nút

2. Điền đơn vị quy đổi mới và số lượng tương ứng với đơn vị gốc rồi nhấn phím

Sửa đơn vị quy đổi

Để sửa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị hàng hóa cần sửa rồi nhấn phím . Thay đổi các thông tin và "chấp nhận"

Xóa đơn vị quy đổi

Lưu ý: Bạn không thể xóa được các đơn vị gốc của sản phẩm hàng hóa

Đơn vị gốc là đơn vị được tạo tự động khi bạn tạo hàng hóa - sản phẩm.
1. Để xóa đơn vị quy đổi bạn chọn đơn vị quy đổi cần xóa và nhấn phím .
2. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo bạn có muốn xóa đơn vị quy đổi đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383