Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhân viên quản lý


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhân viên quản lý

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn tạo người dùng để đăng nhập vào phần mềm.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> B. Nhân viên quản lý

Thêm mới nhân viên

1. Để thêm mới nhân viên bạn click vào nút :

2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Tên truy cập: Tên người dùng để truy cập vào phần mềm.
+ Mật khẩu: Mật khẩu để truy cập vào phần mềm.
+ Họ tên: Họ tên đầy đủ của nhân viên
Bạn cần điền ít nhất 3 thông tin trên để tạo người dùng mới. Các thông tin khác có thể cập nhật sau.
3. Sau khi điền đầy đủ các thông tin người dùng bạn click vào nút

Xóa người dùng

1. Để xóa người dùng bạn chọn vào người dùng cần xóa, sau đó click vào nút
2. Phần mềm đưa ra thông báo hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa
Lưu ý: Nếu nhân viên này đã tạo các hóa đơn - chứng từ thì bạn sẽ không xóa được, phần mềm sẽ đưa ra thông báo:
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383