Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm hóa đơn


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm hóa đơn

Ý nghĩa: tìm lại các hóa đơn xuất, nhập để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 2. Tìm kiếm hóa đơn

Phần mềm mặc định thời gian tìm kiếm các hóa đơn trong vòng 1 tuần

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại hóa đơn: chọn loại nhập hoặc xuất
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy hóa đơn:

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút

 


+ Sửa đổi thông tin trên hóa đơn, sau đó click vào nút để lưu thay đổi.
+ Click vào nút để hủy hóa đơn.

3.In chi tiết và danh sách hóa đơn:

+ In chi tiết hóa đơn: Chọn hóa đơn cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các hóa đơn tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383