Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm hóa đơn


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm hóa đơn

Ý nghĩa: tìm lại các hóa đơn xuất, nhập để xem, sửa, hủy hay in lại các hóa đơn.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 2. Tìm kiếm hóa đơn

Phần mềm mặc định thời gian tìm kiếm các hóa đơn trong vòng 1 tuần

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại hóa đơn: chọn loại nhập hoặc xuất
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các hóa đơn theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy hóa đơn:

+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút

 


+ Sửa đổi thông tin trên hóa đơn, sau đó click vào nút để lưu thay đổi.
+ Click vào nút để hủy hóa đơn.

3.In chi tiết và danh sách hóa đơn:

+ In chi tiết hóa đơn: Chọn hóa đơn cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các hóa đơn tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383