Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu nhập hàng cho xe


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm phiếu nhập hàng cho xe

Ý nghĩa: tìm lại các phiếu nhập hàng cho xe để sửa hay xóa các phiếu này.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 4. Tìm kiếm phiếu nhập hàng cho xe

 

Phần mềm mặc định thời gian tìm kiếm các hóa đơn trong vòng 10 ngày

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu nhập hàng cho xe theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột.

2. Sửa & Hủy phiếu nhập hàng cho xe:

+ Chọn phiếu, sau đó click vào nút

 


+ Thay đổi thông tin cần thiết, sau đó click vào nút để lưu phiếu này.
+ Click vào nút để hủy phiếu nhập - xuất hàng cho xe

3.In chi tiết và danh sách hóa đơn:

+ In chi tiết: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383