Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tổng hợp kết quả kinh doanh


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tổng hợp kết quả kinh doanh

Ý nghĩa: Đây là báo cáo tổng quan để bạn thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình qua những số liệu thống kê như doanh số bán hàng, chi trả nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác...

Để xem báo cáo này bạn vào mục 5. Báo cáo tổng hợp --> A. Tổng hợp kết quả kinh doanh

 

1. Thiết lập thông số báo cáo:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi báo cáo.
+ Click vào nút để xem báo cáo

 

Giải thích:

+ Thực hiện trong tháng: Các số liệu được tổng hợp trong khoảng thời gian bạn chọn.
+ Thực hiện từ đầu năm: Các số liệu được tổng hợp khoảng thời gian trước đó.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383