Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất bán bộ sản phẩm


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Xuất bán bộ sản phẩm

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép bạn xuất bán bộ sản phẩm đã được ghép từ các linh kiện trước đó, giúp bạn tạo đơn hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý chứng từ --> 4. Xuất bán bộ sản phẩm

Tạo hóa đơn mới

1. Click vào nút .
2. Chọn bộ sản phẩm: Click vào ô "Tên bộ SP" để chọn bộ sản phẩm. Nhấn Enter di chuyển qua các cột khác để thay đổi số lượng và đơn giá.
3. Khách hàng: Gõ tên khách hàng vào ô "Khách hàng", nếu là khách hàng mới bạn có thể thêm nhanh bằng cách click vào nút . Xem thêm tạo khách hàng.
4. Click vào nút để lưu hóa đơn này.
5. Sau khi lưu hóa đơn xong bạn có thể in luôn hóa đơn cho khách hàng bằng cách click vào nút hoặc click vào nút .

Sửa hóa đơn

Xem chi tiết tại đây

Hủy hóa đơn

Xem chi tiết tại đây
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383