Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý danh mục ngành hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục ngành hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để quản lý các ngành hàng kinh doanh khác nhau của bạn.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> 5 - Ngành hàng
2
. Màn hình chính để xử lý:

Quản lý danh mục ngành hàngCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp, in

1. Thêm(F5) :

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý danh mục ngành hàng hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

Quản lý danh mục ngành hàng1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Bạn điền mã ngành hàng và tên ngành hàng vào trong phần nhập.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm
ngành hàng mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F1) trên bàn phím.

2. Sửa(F6) :

Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một ngành hàng bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa Quản lý danh mục ngành hàng hoặc ấn F6 trên bàn phím.


Quản lý danh mục ngành hàng2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa lại những thông tin theo bạn muốn.
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng
sửa.
2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục ngành hàng hoặc (F1) trên bàn phím.

3. Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa một b
n ghi bạn có thể ấn chuột vào nút chức năng Xóa Quản lý danh mục ngành hàng hoặc ấn vào nút (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi này không? Nếu muốn xóa chọn Yes còn không muốn thì chọn No.

Quản lý danh mục ngành hàng


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support