Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hàng hóa tồn kho


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo hàng tồn theo kho

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và thông báo số lượng hàng hóa tồn kho cả công ty theo từng nhóm hàng.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 5 - Hàng tồn theo kho
2
. Màn hình xuất hiện . Chọn kho mà bạn muốn in ra.

hang-hoa-ton-ca-cong-ty-theo-tung-nhom-hang- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính. 


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support