Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bảo trì dữ liệu


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn Bảo trì dữ liệu

Ý nghĩa: Chức năng này giúp bạn bảo trì lại dự liệu hiện tại

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> C-Bao-tri-du-lieu

2. Màn hình chính để xử lý: Để thực hiện chức năng trên bạn chọn

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support