Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bảo trì dữ liệu


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn Bảo trì dữ liệu

Ý nghĩa: Chức năng này giúp bạn bảo trì lại dự liệu hiện tại

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> C-Bao-tri-du-lieu

2. Màn hình chính để xử lý: Để thực hiện chức năng trên bạn chọn

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383