Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý thẻ VIP


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục quản lý thẻ vip


Ý nghĩa:Chức năng này cho phép bạn quản lý các thẻ vip của khách hàng.

1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> E-Quản lý thẻ vip
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng Thẻ vip:

Quản lý danh mục tỷ giá


A. Thêm mới thẻ vip

+ Bạn click chuột vào nút Description: thêm mới nội dung thu chihoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm một thẻ víp mới:

+ Bạn chọn tên khách hàng đã có trong danh sách, điền mã thẻ vịp và chọn ngày cấp , ngày hết hạn cho thẻ vip
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin thẻ vip mới tạo

B. Sửa thẻ vip

+ Bạn chỉ chuột vào một thẻ vip mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin thẻ vip. Màn hình sẽ hiển thị ra:

 

Quản lý danh mục tỷ giá

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa thẻ vip

+ Bạn chỉ chuột vào một thẻ vipi mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: xóa nội dung thu chihoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một thẻ vipi. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:
Description: D:\WinCHM Projects\Project1\files\images\help\quan-ly-the-vip-3.png

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội dung thẻ vip đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383