Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhật kí truy cập


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Chức năng quản lý nhật kí truy cập

Ý nghĩa: Chức năng này dùng để xem lại nhật ký truy cập vào phần mềm của người dùng
1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 10 - nhật kí truy cập

 


 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383