Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhật kí truy cập


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Chức năng quản lý nhật kí truy cập

Ý nghĩa: Chức năng này dùng để xem lại nhật ký truy cập vào phần mềm của người dùng
1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 10 - nhật kí truy cập

 


 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support