Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng xuất


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn sử dụng đăng suất


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng xuất khỏi người dùng hiện hành để đăng nhập một người dùng mới.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 3 - Đăng xuất
2
. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo : Nếu chọn Yes sẽ tiến hành đăng xuất khỏi hệ thống hoặc nếu chọn No thì quay trở lại màm hình chính của phần mềm.

hướng dẫn đăng xuất hệ thốngChăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support