Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hướng dẫn Kho hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục kho hàng


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thêm mới và quản lý kho hàng

1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> G.Kho hàng
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng Kho hàng:

Quản lý danh mục tỷ giá


A. Thêm mới kho hàng

+ Bạn click chuột vào nút Description: thêm mới nội dung thu chihoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm một thẻ víp mới:

+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin kho hàng mới tạo

B. Sửa kho hàng

+ Bạn chỉ chuột vào một kho hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin kho hàng. Màn hình sẽ hiển thị ra:

 

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa kho hàng

+ Bạn chỉ chuột vào một kho hàng mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: xóa nội dung thu chihoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một kho hàng. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:
Description: D:\WinCHM Projects\Project1\files\images\help\quan-ly-the-vip-3.png

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội dung kho hàng đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support