Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm hàng hóa


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhóm hàng hóa

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để quản lý các nhóm sản phẩm kinh doanh của bạn.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> 4 - Nhóm hàng hóa
2. Màn hình chính để xử lý
 

Quản lý nhóm hàng hóaCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp, in

1. Thêm(F5) :

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý nhóm hàng hóa hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

Quản lý nhóm hàng hóa


 

1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Bạn chọn mã ngành hàng và điền đầy đủ các thông tin. Nếu chưa có mã ngành hàng thì bạn có thể ấn nút chức năng Thêm nhanh Ngành hàng hoặc ấn (F6) trên bàn phím.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm hàng hóa mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F1) trên bàn phím.

2. Sửa(F6) :

Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một nhóm hàng hóa bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa Quản lý nhóm hàng hóa hoặc ấn F6 trên bàn phím.


nhom hang hoa

 2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa lại những thông tin theo bạn muốn.
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng sửa.
2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý nhóm hàng hóa hoặc (F1) trên bàn phím.


3. Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa một bản ghi bạn có thể ấn chuột vào nút chức năng Xóa Quản lý nhóm hàng hóa hoặc ấn vào nút (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi này không? Nếu muốn xóa chọn Yes còn không muốn thì chọn No.

Quản lý nhóm hàng hóa


 

 

 

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383