Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý danh mục khách hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục khách hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý danh sách khách hàng.

1.
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> 3 - Khách hàng
2
. Màn hình chính để làm việc:

Quản lý danh mục khách hàngCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp

1. Thêm(F5) :

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý danh mục khách hàng hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :


1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Bạn điền đầy đủ thông tin như tên nhóm, khu vực, tên , email, ... Khi mà bạn chọn ở khu vực và nhóm, nếu thấy chưa có thông tin gì. Bạn có thể ấn các phím chức năng Thêm nhanh
khu vực nhóm khách hàng/ NCC hoặc (F6), (F7) trên bàn phím.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm người dùng mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F1) trên bàn phím.

2. Sửa(F6) :

Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một khách hàng bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa Quản lý danh mục khách hàng hoặc ấn F6 trên bàn phím.


Quản lý danh mục khách hàng

2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa lại những thông tin theo bạn muốn. Khi mà bạn chọn ở khu vực và nhóm, nếu thấy chưa có thông tin mong muốn Bạn có thể ấn các phím chức năng Thêm nhanh khu vực hay Nhóm KH/NCC hoặc (F6), (F7) trên bàn phím..
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng sửa.

2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục khách hàng hoặc (F1) trên bàn phím.

3. Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa một b
n ghi bạn có thể ấn chuột vào nút chức năng Xóa Quản lý danh mục khách hàng hoặc ấn vào nút (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi này không? Nếu muốn xóa chọn Yes còn không muốn thì chọn No.

Quản lý danh mục khách hàng


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383