Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Kích cỡ


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục kích cỡ

Ý nghĩa:Chức năng này cho phép bạn quản lý các kích cỡ sản phẩm của mình.

1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> D - Kích cỡ
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng kích cỡ:

Quản lý danh mục tỷ giáCác tính năng : Thêm mới, sửa, trợ giúp, in

A. Thêm mới kích cỡ sản phẩm:

+ Bạn click chuột vào nút Description: thêm mới nội dung thu chihoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm kích cỡ:


Quản lý danh mục tỷ giá+ Bạn điền tên kích cỡ mà bạn muốn vào Mã, Mô tả

+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút Description: thêm nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin kích cỡ mới tạo

B. Sửa Kích cỡ

+ Bạn chỉ chuột vào một tên kích cỡ mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin kích cỡ. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút Description: sửa nội dung thu chihoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin

C. Xóa kích cỡ

+ Bạn chỉ chuột vào một kích cỡ mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút Description: xóa nội dung thu chihoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một kích cỡ. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nội mầu sắc đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng

 


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383