Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hàng hóa tồn kho theo nhóm hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hàng hóa tồn kho theo nhóm hàng

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và thông báo số lượng hàng hóa tồn kho cả công ty theo tất cả các nhóm hàng.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 4 - Hàng hóa tồn kho theo nhóm hàng
2. Màn hình xuất hiện .

hang hoa ton kho theo tat ca cac nhom hang- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383