Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hướng dẫn cài đặt


 MỤC LỤC:
I. Yêu cầu để cài đặt và sử dụng Phần mềm mRIC. 2
II. Download bộ cài mRIC và giải nén
III. Thực hiện cài đặt
III.1. Cài đặt tự động
III.2. Tự cài đặt từng phần.
Khuyến cáo: Đóng tất cả các chương trình để quá trình cài đặt được thuận lợi, sau khi cài đặt xong cần khởi động lại máy tính!
mRIC là Phần mềm phát triển trên môi trường .Net Framework 2.0 , sử dụng ngôn ngữ VB.Net và cơ sở dữ liệu SQL Server 2005. Để cài đặt mRIC các bạn thực hiện theo các bước sau:
I. Yêu cầu để cài đặt và sử dụng Phần mềm mRIC.
Để cài đặt và sử dụng được Phần mềm mRIC, bạn cần một máy tính với các thông số phần cứng, phần mềm như sau:
- RAM: 512 MB hoặc cao hơn ( đề nghị RAM 1GB)
- Hệ điều hành: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
II. Download bộ cài mRIC và giải nén
Bước 1: Download Phần mềm mRIC từ Website của RIC về máy tính của bạn.
Địa chỉ Download:
File Download về máy tính lưu lại với tên mric_free33.zip
Bước 2: Giải nén File chứa bộ cài mRIC vừa Download về máy tính thành 1 thư mục trên ổ cứng.
Bộ cài của mRIC sau khi giải nén sẽ bao gồm các thư mục con và file như sau:
· CrystalReports
· Dotnetfx
· MDAC28
· ReportViewer
· SqlExpress
· WindowsInstaller3_1
· mRIC_Free.msi
· setup.exe
Đề giải nén bạn có thể dùng Phần mềm 7zip, Download Phần mềm này tại đây:
III. Thực hiện cài đặt
III.1. Cài đặt tự động
Bước 1: Vào thư mục bộ cài mRIC mà bạn đã giải nén tại phần A, chạy file Setup.exe, màn hình xuất hiện như sau:
cài đặt phần mềm, bước 1
Bước 2: Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
Cài đặt phần mềm, bước 2
Bước 3: Tiếp tục Click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
Cài đặt phần mềm, bước 3
Bước 4: Tiếp tục click chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
Cài đặt phần mềm, bước 4
Bước 5: Tiếp tục chọn ACCEPT, cửa sổ mới xuất hiện:
Cài đặt phần mềm bước 5
Quá trình cài đặt công cụ ứng dụng đi kèm kết thúc, chương trình xuất hiện cửa sổ mới:
Cài đặt phần mềm bước 6.1
Bước 6: Bạn chọ YES để khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại máy tính, chương trình tiếp tục quá trình cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy màn hình như sau:
Cài đặt phần mềm bước 6
Bước 7: Bạn chọn NEXT, cửa sổ mới xuất hiện:
Cài đặt phần mềm bước 7
Theo mặc định chương trình sẽ cài đặt lên ổ C và có đường dẫn là: C:\Program Files\RIC Co.ltd,\mRIC - Free, bạn có thể thay đổi lại thư mục cài đặt bằng cách Click chuột vào nút Browse sau đó chọn thư mục muốn lưu phần cài đặt của mRIC.
Bước 8: Sau khi lựa chọn xong bạn Click chuột vào nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt:
Cài đặt phần mềm bước 8
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục.
Cài đặt phần mềm bước 8.1
Bước 9: Chọn CLOSE để kết thúc quá trình cài đặt:
Cài đặt phần mềm bước 9
Đến đây, việc cài đặt mRIC đã thực hiện xong, bạn Click chuột vào nút ClOSE để đóng cửa sổ cài đặt.
Bước 10: Khởi động lại máy tính trước khi chạy Phần mềm mRIC
III.2. Tự cài đặt từng phần
Trong một số trường hợp, máy tính không thể thực hiện cài tự động Phần mềm được. Lúc này, bạn có thể thực hiện cài từng phần trong bộ cài mRIC.
Các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Vào thư mục con: WindowsInstaller3_1, chạy file WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe, màn hình xuất hiện như sau:
Cài đặt từng phần, bước 1
Kích chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần, bước 2
Chọn vào mục I AGREE, sau đó kích chuột vào nút NEXT để tiếp tục.
Cài đặt từng phần, bước 3
Màn hình cài đặt. Bạn chờ cho đến khi xuất hiện màn hình như sau:
Cài đặt từng phần, bước 4
 
Kích chuột vào nút FINISH để khởi động lại máy tính.
Sau khi máy tính khở động sau, thực hiện việc cài đặt tiếp tục ở Bước 2.
Bước 2: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Vào thư mục con: Dotnetfx, chạy File dotnetfx.exe, màn hình hiện lên:
Cài đặt từng phần, bước 5
 
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục.
Cài đặt từng phần bước 6
Chọn mục “I accept the term….”, sau đó Click chuột vào nút INSTALL để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 7
Cài đặt từng phần bước 8
Ấn nút FINISH để kết thúc.
Bước 3: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Vào thư mục con: CrystalReports, chạy file CRRedist2005_x86.msi
Cài đặt  từng phần bước 9
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 10
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 11
Cài đặt từng phần bước 12
Click chuột vào nút CLOSE để kết thúc
 
Bước 4: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Vào thư mục con: sqlexpress, chạy file sqlexpr32.exe, màn hình xuất hiện:
Cài đặt từng phần bước 12
Cài đặt phần từng phần bước 13
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 14
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 15
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 16
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 17
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 18
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 19
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 20
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 21
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 22
Click chuột vào nút INSTALL để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 23
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 24
Click chuột vào nút FINISH để kết thúc
Bước 5: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Vào thư mục con: ReportViewer, chạy file ReportViewer.exe
Cài đặt từng phần bước 27
Click chuột vào nút NEXT để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 28
Click chuột vào nút INSTALL để tiếp tục
Cài đặt từng phần bước 28
Click chuột vào nút FINISH để kết thúc
Bước 6: Từ thư mục chứa bộ cài mRIC
Chạy file mRIC_Free.msi, màn hình xuất hiện như sau:
Cài đặt  từng phần bước 29
Quá trình thực hiện cài đặt tiếp theo như như Bước 7 phần III.1. Cài đặt tự động
Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động lại máy tính.
Chú ý: Sau khi cài đặt thành công, trước khi sử dụng chương trình bạn cần kiểm tra lại ngày hệ thống trên máy tính của mình xem đã đúng với ngày hiện tại chưa. Nếu ngày trên máy tính không đúng với ngày hiện tại thì mỗi lần bạn sử dụng chương trình hệ thống sẽ báo lỗi.
Đọc kỹ các hướng dẫn cài đặt và sử dung.
Chúc các bạn thành công!
Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, hãy gọi điện đến RIC chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383