Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Hàng tồn dưới định mức


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo hàng tồn dưới định mức

Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo hàng tồn dưới định mức.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> B - Báo cáo hàng tồn dưới định mức
2. Màn hình xuất hiện .

hang ton duoi dinh muc- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.


3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.

hang ton duoi dinh mucTư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383