Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thay đổi mật khẩu


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu


Ý nghĩa: Chức năng này giúp thay đổi mật khẩu cho từng tài khoản sử dụng đã được tạo trong phần mềm và có tác dụng bảo mật cho tài khoản.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1- Hệ thống -> 4 - Thay đổi mật khẩu
2
. Bạn điền tên mật khẩu mới và nhập lại tên mật khẩu mới vào hai ô ở phía dưới để thay thế cho mật khẩu đang dùng hiện hành.

hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support