Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu thu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Tìm phiếu thu chi

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng tìm phiếu thu chi của cửa hàng hoặc công ty theo ngày tháng, theo nhóm.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 6 - Tìm kiếm --> 1 - Tìm phiếu thu chi
2. Màn hình xuất hiện.

- (Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)


tim kiem phieu thu chi

2.1.Chọn(F8) : bạn chọn một sản phẩm. Ấn nút chức năng chọn hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra phiếu chi hoặc phiếu thu của chính các phiếu mà bạn đã lưu vào.

Tìm phiếu thu chi


.

2.2.In phiếu (F11): Nếu bạn muốn in phiếu trực tiếp. Bạn ấn chức năng In phiếu hoặc ấn (F11) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiểu thị :

tim kiem phieu thu chi2.3.In danh sách tìm kiếm (F9) : hiển thị ra toàn bộ danh sách phiếu thu, phiếu chi của hệ thống. Bạn ấn chức năng In danh sách tìm kiếm hoặc ấn (F9) trên bàn phím

tim kiem phieu thu chi

.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support