Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bán hàng và thu tiền theo ngày


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý bán hàng và thu tiền theo ngày

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đưa ra báo cáo bán hàng và thu tiền theo ngày.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 1 - Bán hàng và thu tiền theo ngày
2
. Màn hình xuất hiện .

ban hang va thu tien theo ngay- Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
- Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.
- Cách tính :
+ Lũy kế từ đầu tháng: Là số tiền từ những ngày trước nhân viên đó bán được.
+ Tỷ lệ: Tỷ lệ bán hàng giữa các nhân viên.

3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.

ban hang va thu tien theo ngayTư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383