Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Danh mục đơn vị quy đổi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý danh mục đơn vị quy đổi

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quy đổi các đơn vị tính khác ra đơn vị gốc.Thuận tiện cho việc xuất, nhập, theo dõi số lượng hàng hoá theo từng loại đơn vị tính.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 2-Quản lý khu vực --> 8 -Đơn vị quy đổi
2
. Màn hình chính để xử lý

Quản lý danh mục đơn vị quy đổiCác tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp, in

1. Thêm(F5) :

Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

Quản lý danh mục đơn vị quy đổi1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Bạn chọn vào hàng hóa và sửa lại đơn vị quy dổi, số lượng.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm
đơn vị quy đổi mới thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F1) trên bàn phím.

2. Sửa(F6) :

Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một đơn vị quy đổi bất kì đã được tạo. Sau đó ấn phím chức năng Sửa Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc ấn F6 trên bàn phím.

Quản lý danh mục đơn vị quy đổi2.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa lại những thông tin theo bạn muốn.
2.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F8) trên bàn phím.
2.3. Sau khi hoàn thành các thao tác muốn thoát khỏi chức năng Sửa thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng sửa.
2.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc (F1) trên bàn phím.

3. Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa một b
n ghi, khi bạn ấn chuột vào nút chức năng Xóa Quản lý danh mục đơn vị quy đổi hoặc ấn vào nút (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo bạn không thể xóa sản phẩm gốc. Nếu muốn xóa phải quay sang 7-Sản phẩm - hàng hóa.

Quản lý danh mục đơn vị quy đổiTư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383