Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập số nợ đầu kì của nhà cung cấp


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập số nợ đầu kì của nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng là một danh mục để nhập thông tin những nhà cung cấp có nợ với doanh nghiệp. Danh mục này sẽ được nhập đầy đủ các thông tin về nhà cung cấp nợ, ngày nợ và số tiền nợ. Danh mục nợ đầu kỳ sẽ giúp nhà quản lý biết được thông tin về những nhà cung cấp đang còn nợ và số tiền nợ là bao nhiêu, từ đó nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác về việc có tiếp tục nhập hàng cho nhà cung cấp đó không hoặc có nên tiếp tục cho những nhà cung cấp đang nợ được nợ nữa hay không.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 8 - Nhập số nợ đầu kỳ của Nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2.: Màn hình chính để xử lý:

no dau ky cua nha cung capCác tính năng : Thêm, sửa , xóa, in và trợ giúp

1.Thêm mới(F5) :

Có tác dụng thêm mới những nhà cung cấp còn nợ với cửa hàng hoặc công ty. Màn hình sẽ hiển thị ra :

no dau ky cua nha cung cap- Bạn sẽ lựa chọn nhà cung cấp bằng cách kéo xuống, lựa chon người còn nợ. Bạn lựa chọn loại tiền và ghi số tiền.
- Khi đã xong bạn ấn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Nếu có điều gì không hiểu, bạn ấn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím
- Nếu bạn đã nhập xong, không muốn tiếp tục nữa, bạn ấn phím chức năng Thoát hoặc ấn (F12) trên bàn phím.

2.Sửa(F6) :

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin và số nợ của nhà cung cấp, bạn chỉ vào khách hàng đó và ấn nút chức năng Sửa hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị :

no dau ki cua nha cung cap

3.Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa danh sách của một nhà cung cấp, bạn chọn vào khách hàng đó ấn phím chức năng Xóa hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo bạn có muốn xóa nhà cung cấp đó không? Nếu đồng ý, chọn Yes còn nếu không thì chọn No. Màn hình sẽ hiển thị :


no dau ky cua nha cung cap

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383