Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn cấu hình thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép khách hàng thay đổi thông tin của mình, việc thay đổi sẻ ảnh hưởng đến các thông tin sử dụng trên hóa đơn và báo cáo trong phần mềm.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> C-Thông tin sử dụng
2. Bạn điền thông tin phải đầy đủ ở các vị trí có dấu x còn các ô còn lại bạn có thể điền hoặc không.

thong tin su dung- Sau khi hoàn thành việc điền thông tin của công ty bán tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím.
- Nếu chưa hiểu rõ các tiến rình xử lý, bạn chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc (F1) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra hướng dẫn cho bạn.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383