Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên

Ý nghĩa: báo cáo này tổng hợp tất cả các hàng hóa - sản phẩm được bán ra theo nhân viên
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> E-Thống kê hàng hóa bán ra theo nhân viên
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.so quy tien mant
so quy tien matChăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support