Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để cấu hình máy in phục vụ cho việc in các bản báo cáo trong phần mềm.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> 8-Cấu hình máy in
2
. Màn hình chính sẽ hiện ra để tiến hành cài đặt máy in.

cau hinh may in

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383