Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để cấu hình máy in phục vụ cho việc in các bản báo cáo trong phần mềm.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 1-Hệ thống --> 8-Cấu hình máy in
2
. Màn hình chính sẽ hiện ra để tiến hành cài đặt máy in.

cau hinh may in

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support