Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình hệ thống


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Hướng dẫn sử dụng cấu hình hệ thống

Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng thiết lập tính năng hỗ trợ cho phần mềm

1. Bạn vào mục 1- Hệ thống --> 5 - Cấu hình hệ thống :
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần thiết lập thông số sử dụng.

hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống

3. Thiết lập bán âm

Cho phép : nếu tích vào đây sẽ cho phép được bán âm

Hỏi nếu bán âm : khi bán âm 1 sản phẩm bất kỳ, phầm mềm sẽ hiển thị lên 1 bẳng thông báo hỏi bạn có cho phép bán âm hay không ( Yes/No)

Không cho phép : Tức là sẽ không cho phép bán âm bất kì 1 sản phẩm nào

4. Ngày hóa đơn

Thay đổi khi thêm : nếu tích chọn thì khi thêm mới hóa đơn sẽ được phép thay đổi ngày trên hóa đơn, còn không tích sẽ bị ẩn đi mặc định với thời gian trên máy tính

Thay đổi khi sửa : nếu tích chọn thì khi tìm kiếm lại hóa đơn sẽ được phép thay đổi ngày tên hóa đơn, còn không tích sẽ bị ẩn đi mặc định với thời gian trên máy tính

5. Chon nhân viên khi nhập xuất

Cho phép : cho phép chọn nhân viên khi nhập suất

Không cho phép : không chọn được nhân viên và sẽ mặc định với nhân viên đăng nhập phần mềm

6.Nhân viên phụ trách kho hàng

Có quy định: một nhân viên chỉ được phép phụ trách 1 kho, VD: nhân viên 1 phụ trách kho 1, nhân viên 2 phụ trách kho 2

Không quy định: một nhân viên có thể phụ trách nhiều kho

7.Sinh nhật khách hàng

Cho phép: Theo dõi ngày sinh khách hàng, điền số ngày báo trước sinh nhật

Không cho phép: không sử dụng chức năng theo dõi ngày sinh khách hàng

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383