Hướng dẫn sử dụng mRIC Fashion

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Số tiền gửi ngân hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Báo cáo số tiền gửi ngân hàng

Ý nghĩa:Báo cáo này tổng hợp lại số tiền mặt gửi ngân hàng của doanh nghiệp bạn.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> B-Số tiền gửi ngân hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

+ Bạn Click vào nút Description: tổng hợp kết quản kinh doanhđể xem báo cáo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383